Welcome

To the online home of Lampeter Evangelical Church.

We are situated in the heart of the town and welcome people whoever you are, new to the Christian Faith or not, to worship with us.

Croeso

I gartref arlein Eglwys Efengylaidd Llanbed

Yr ydym wedi ein lleoli yng nghanol y dref a chroesawn bobl pwy bynnag ydynt, p'un a ydych yn newydd i'r Ffydd Gristnogol neu beidio, i addoli gyda ni.

Upcoming Events / Digwyddiadau

News & Notices / Newyddion a Chyhoeddiadau

Wycliffe Bible Translators Missionary Evening

Carwyn Graves of Wycliffe Bible Translators will be with us on Wednesday 23rd May at the Mustard Seed, Lampeter 7.30pm. All are welcome to join us.

.

Good Friday Services

Friday 30th March at Victoria Hall, Lampeter we will be holding our Good Friday services, you will be most welcome to join us at 2pm for the Welsh service and 5pm for the English service. There will be refreshments served between the services. Feel free to join us for either of the meetings and the fellowship between. Preacher: Wyn Hughes (Cardiff).

Gwasanaethau Dydd Gwener Y Groglith

ar ddydd Gwener, Mawrth 30ain, yn Neuadd Fictoria, Llanbed. Gwasanaeth Cymraeg am 2.00 o'r gloch a gwasanaeth Saesneg am 5.00 o'r gloch. Gweinir lluniaeth rhwng yr oedfaon. Pregethwr: Wyn Hughes (Caerdydd).

Grwp Ty Cymraeg

Grwp Ty Cymraeg am Yr Hedyn Mwstard ar y drydedd nos Fercher o’r mis, am 7.30 o’r gloch.

.

James - English House Group

The English house group this month (3rd Wednesday of the month) will be starting a new study on the epistle of James. You will be very welcome to join us. We meet at Arfryn, Bryn Road, Lampeter at 7.30pm.

.